Första besöket

BÅLSTA HÄLSOCENTER

Legitimerade Sjukgymnaster

FÖRSTA BESÖKET

Vid första besöket får du berätta om dina besvär och svara på frågor som sjukgymnasten/fysioterapeuten ställer om t ex tidigare besvär, läkemedel, fritidsaktiviteter och arbete.


Ta gärna med dig ett par shorts/tights, då sjukgymnasten/fysioterapeuten kommer att göra en grundlig undersökning, t ex hur du rör dig och hur dina leder och muskler fungerar. En del undersökningar gör sjukgymnasten/fysioterapeuten med händerna för att t ex hitta den led, sena eller muskel som gör ont.


Tillsammans lägger du och sjukgymnasten/fysioterapeuten upp en behandlingsplan/mål som sedan utvärderas kontinuerligt. Det är sedan viktigt att du som patient är delaktig och tar eget ansvar.


Sjukgymnasten/fysioterapeuten har kompetens att bedöma om det behövs annan vårdkontakt.


Det är viktigt att du tar med eventuella intyg eller röntgensvar du fått av din läkare.


Ibland kan du behöva träningskläder och inneskor, men det får du information om innan besöket sådant fall.

Glöm inte att höra av dig om tiden inte passar!

Vid uteblivet besök eller vid sen avbokning (mindre än 24 timmar) kommer vi att fakturera dig för utebliven

patientavgift (260:-) samt faktureringsavgift (70:-).

Detta gäller även patienter med frikort.

Var snäll och respektera detta, då det kan vara någon annan som är i behov av den avbokade tiden.

Nya patientavgifer för 2020, hittar du här!


Öppettider och tidsbeställning se under "kontakt"

 Bålsta Hälsocenter | Rungården 13 | 746 32 Bålsta | telefon: 0171 - 555 34 | E-post: info@balstahalsocenter.se